Covid-19 update

Laatste update: 04/03/2021

Tweede golf, derde golf; Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten... het Covid-19 virus houdt ons nog steeds stevig in z'n greep en verhindert momenteel kwalitatief toerisme in vrijwel heel Europa. Ook ons reisaanbod is uiteraard getroffen; alle winterexpedities werden geannuleerd, onze blik is intussen gericht op komende zomer.

We zijn hoopvol dat de uitrol van het vaccinatieprogramma, in combinatie met mooier weer tijdens het voorjaar, een verbetering van de situatie zal veroorzaken - en uiteindelijk ook een heropstart van het toerisme. Omdat er zoveel variabelen zijn waarover nog veel onzekerheid is (snelheid vaccinaties en vaccinatiestrategie, invoer vaccinatiepaspoort en de modaliteiten daarvan, epidemiologische evolutie en verspreiding van varianten, ...), is het momenteel echter onmogelijk om hierop een concrete timing te plakken. We beperken ons hieronder dus tot de feiten, en wagen ons niet aan speculaties over de zomer. De komende maanden zullen daarover meer duidelijkheid scheppen.

Speciale Covid-19 annulatieregeling voor alle nieuwe boekingen: indien jouw reis wordt geannuleerd omdat er reisbeperkingen zijn of er in België of het land van bestemming een samenscholingsverbod geldt , storten we de reissom 100% terug. Jullie kunnen dus zonder zorgen inschrijven, zelfs al is de situatie momenteel nog onzeker. Bij annulatie door de deelnemer blijven de gebruikelijke annulatievoorwaarden van kracht.


Overzicht per land voor de bestemmingen van Into the Arctic:

  • Finland: De grenzen zijn gesloten voor Belgische toeristen.
  • Zweden: Een negatief testresultaat is verplicht om Zweden binnen te mogen. Verder zijn er (bij een gunstig resultaat) geen beperkingen.
  • Noorwegen: De grenzen zijn gesloten voor Belgische toeristen.
  • Groenland: De grenzen zijn gesloten voor Belgische toeristen.
  • Ijsland: Een test bij aankomst, gevolgd door een quarantaine van 5 dagen, is verplicht. Na die 5 dagen wordt opnieuw een test afgenomen - indien die negatief is mag je het land binnen zonder verdere beperkingen.

Ijsland, Noorwegen en Groenland hopen 70% van de bevolking te vaccineren tegen eind juni. In Zweden en Finland wordt de zomer vooropgesteld.

Wat betekent dit concreet voor jullie?

We proberen als organisatie pragmatisch en maatschappelijk verantwoord te handelen. We zullen de reis daarom enkel laten doorgaan indien de veiligheid en kwaliteit tijdens de expeditie 100% wordt gewaarborgd, en er geen moeilijkheden optreden in verband met quarantaines bij terugkeer naar België. Daarom zal je expeditie enkel plaatsvinden indien het land van bestemming in code groen of oranje staat; en er uiteraard omgekeerd ook geen ontwrichtende reisbeperkingen van de lokale overheid gelden voor Belgische reizigers.

  • Zomerexpedities 2021 (Groenland, Lapland, Ijsland): De meeste expedities zijn intussen volzet. We zijn hoopvol dat er tegen de zomer opnieuw toerisme mogelijk is - maar het blijft uiteraard afwachten. Vermeldenswaardig is dat Groenland vanaf april als eerste land ter wereld de "nature quarantine" wil invoeren - waarbij je niet moet worden getest of in quarantaine gaan wanneer je het land binnenkomt, op voorwaarde dat je meteen de wildernis intrekt (wat mits wat herplannen perfect kan op onze expedities).
  • Winterexpedities 2022: Zoals elk jaar wordt het aanbod gelanceerd rond 15 mei.
  • Op alle reizen bieden we onze bijzondere Covid-19 annulatieregeling aan - Into the Arctic draagt het volledige financiële risico bij een mogelijke annulatie.

Door de afslanking van de luchtvaartmaatschappijen (SAS, Finnair, Air Greenland) bestaat de kans dat er de komende maanden nog verschuivingen komen in de vluchtschema's. We worden helaas ook geconfronteerd met de eerste faillissementen van lokale partners. Het is mogelijk dat we daardoor in de komende maanden nog kleine wijzigingen moeten aanbrengen in de logboeken van onze expedities. De kwaliteit van het aanbod staat daarbij niet ter discussie. Indien het reisschema toch structurele veranderingen ondergaat, zal de deelnemer steeds de keuze krijgen tussen een refund of het herbevestigen van de boeking.

Wat indien jouw reis wordt geannuleerd?

Indien jouw expeditie wordt geannuleerd op basis van bovenstaande criteria, betaalt Into the Arctic gewoon de volledige reissom binnen de 7 dagen terug. Dat is met inbegrip van eventuele verzekeringspremies. Er worden geen administratieve kosten aangerekend. We werken sinds september niet meer met vouchersystemen.

Ook voor wie z'n geannuleerde reis geheel of gedeeltelijk betaalde met een Into the Arctic voucher uitgegeven in de periode maart - augustus, ontvangt een 100% refund.

Werking Into the Arctic

De reissector wordt uiteraard zeer zwaar getroffen door deze lange, uitzonderlijke periode. Ook voor ons zijn het moeilijke tijden. Sinds half maart 2020 zijn enkel onze "Into the Arctic clan" dagexcursies met de packraft kunnen doorgaan. Heel veel zaken hebben we niet in de hand, de voortdurende onzekerheid maakt het vaak moeilijk om beslissingen te nemen in verband met de expedities.

Into the Arctic bestaat uit twee werkende vennoten, zonder personeelsbestand. Dat geeft ons ruimte om onze kosten momenteel tot een absoluut minimum te herleiden. We hebben al ons materiaal in eigen beheer, en hebben geen enkele lopende lening. Die comfortabele positie laat ons toe om deze storm indien nodig nog tot in 2022 te doorstaan, zonder intussen compromissen te moeten maken op vlak van klantenservice.

We begrijpen dat dit voor jullie als reizigers een extreem onzekere situatie is – en bedanken jullie alvast nog eens voor jullie begrip en geduld. We proberen te handelen uit buikgevoel om elk dossier 100% correct op te volgen en intussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Het is hartverwarmend om zonder enige uitzondering positieve reacties te hebben ontvangen op onze strategie en communicatie. Hopelijk geeft dat iedereen een goed gevoel om na deze noodgedwongen onderbreking samen weer geweldige expedities te beleven.

We staan uiteraard steeds ter beschikking voor verdere toelichting.

Willem & Brent

039s