Covid-19 update

Laatste update: 31/07/2020

De heropflakkering van het Covid-19 virus in grote delen van Europa treft ook de reissector en ons aanbod. We dienen als organisatie zowel rekening te houden met de geldende richtlijnen in België, in het land van bestemming, en eventuele onderlinge reisbeperkingen. We stellen jullie veiligheid uiteraard centraal en zullen bij twijfel de afreis annuleren. Hieronder kan je de meest recente informatie terugvinden - en we geven meteen ook een korte blik achter de schermen.


Overzicht per land voor de bestemmingen van Into the Arctic:


 • Finland: inreisbeperkingen worden op 13 juli opgeheven voor verschillende Schengen-landen.
 • Zweden: grenzen zijn geopend voor toerisme.
 • Noorwegen: De grenzen zijn sinds 31/07/2020 opnieuw gesloten voor Belgische toeristen, de overschrijding van de gehanteerde drempelwaarde van 20 besmettingen per 100000 inwoners over een periode van 14 dagen.
 • Groenland: De grenzen zijn sinds 31/07/2020 opnieuw gesloten voor Belgische toeristen, de overschrijding van de gehanteerde drempelwaarde van 20 besmettingen per 100000 inwoners over een periode van 14 dagen.
 • Ijsland: grenzen zijn geopend, met een verplichte Covid-test bij aankomst. Indien men negatief test zijn er geen verdere beperkingen.
 • Spanje, Frankrijk, Italië: de grenzen van onze Out of the Arctic bestemmingen zijn geopend.


Wat betekent dit concreet voor jullie?

 • Najaarstochten 2020: We volgen de situatie op de voet op. Indien de 'bubbel' van 5 personen van kracht blijft of indien de lokale overheden reisbeperkingen opleggen zullen de reizen worden geannuleerd. We berichten hierover uiterlijk 10 dagen voor afreis. Onze reizigers worden persoonlijk gecontacteerd.
 • Winterexpedities 2021 (Lapland, Ijsland, Spitsbergen): We gaan er van uit dat de reisbeperkingen verder worden versoepeld en deze expedities gewoon kunnen doorgaan zoals gepland. De expedities staan online en de inschrijvingen zijn geopend. Op deze reizen bieden we onze bijzondere Covid-19 betalingsvoorwaarden en annulatieregeling aan (zie onder).
 • Zomerexpedities 2021 (Groenland, Lapland, Ijsland): De expedities worden gelanceerd in september 2020. Eventuele bijzondere reisvoorwaarden zullen we aftoetsen kort voor lancering van de expeditiekalender.

Door de afslanking van de luchtvaartmaatschappijen (SAS, Finnair, Air Greenland) bestaat de kans dat er de komende maanden nog verschuivingen komen in de vluchtschema's. Het is mogelijk dat we daardoor in de komende maanden nog kleine wijzigingen krijgen in de logboeken van onze expedities.


Bijzondere betalingsvoorwaarden & Covid-19 annulatiegarantie:

Omdat we begrijpen dat het Covid-19 een (terechte) bezorgdheid is bij jullie inschrijving, passen we daarbij onze reis- en betalingsvoorwaarden als volgt aan:

 • Voor nieuwe boekingen: zolang er reisbeperkingen gelden, zal er bij inschrijving een voorschot worden gevraagd van slechts 10% van de reissom (normaal: 40%). Dit louter als reservatiegarantie. Indien er geen reisbeperkingen gelden vragen we zoals gebruikelijk een voorschot van 40%.
 • de betaling van de rest van het voorschot (30% van de reissom) zal dan worden gevraagd 30 dagen nadat de reisbeperkingen voor het gebied in kwestie worden opgeheven.
 • de storting van het saldo (60% van de reissom) gebeurt zoals gebruikelijk 6 weken voor afreis.
 • speciale Covid-19 annulatieregeling voor alle winterreizen 2021 en alle nieuwe boekingen: indien de reis wordt geannuleerd omdat volgende winter vanwege Covid-19 toch nog steeds reisbeperkingen gelden, storten we de reissom terug. Jullie kunnen dus zonder zorgen inschrijven, zelfs al is de situatie momenteel nog onzeker. Bij annulatie door de deelnemer blijven de gebruikelijke annulatievoorwaarden van kracht.


Werking Into the Arctic

De reissector wordt uiteraard zeer zwaar getroffen door deze lange, uitzonderlijke periode. Ook voor ons zijn het moeilijke tijden. Sinds half maart zijn enkel onze "Into the Arctic clan" dagexcursies met de packraft kunnen doorgaan. Heel veel zaken hebben we niet in de hand, de voortdurende onzekerheid maakt het vaak moeilijk om beslissingen te nemen in verband met de expedities.

Into the Arctic bestaat uit twee werkende vennoten, zonder personeelsbestand. Dat geeft ons ruimte om onze kosten momenteel tot een absoluut minimum te herleiden. We hebben al ons materiaal in eigen beheer, en hebben geen enkele lopende lening. Die comfortabele positie laat ons toe om deze storm nog een hele tijd te doorstaan en intussen geen compromissen te moeten maken naar onze klanten.


Slotwoord

We begrijpen dat dit voor jullie als reizigers een extreem onzekere situatie is – en bedanken jullie alvast nog eens voor jullie begrip en geduld. Ondanks het hoofdzakelijk slechte nieuws dat we de voorbije maanden hebben moeten brengen, zijn de reacties - hoewel er uiteraard vaak ontgoocheling is - unaniem positief. We proberen te handelen uit buikgevoel om elk dossier 100% correct op te volgen en intussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Hopelijk geeft dat iedereen een goed gevoel om na deze noodgedwongen onderbreking samen weer geweldige expedities te beleven.

We staan uiteraard steeds ter beschikking voor verdere toelichting.

Geniet intussen van de zomer, en blijf vooral gezond,

Willem & Brent