Covid-19 update

Laatste update: 07/06/2021

Nu de vaccinaties in heel Europa op kruissnelheid zijn, in combinatie met het vaccinatiepaspoort, komt het Europese toerisme stilaan weer op gang. Toch blijven er nog steeds heel wat beperkingen en onzekerheden, in het bijzonder voor bestemmingen in het Hoge Noorden. Hieronder proberen we een korte stand van zaken te geven.

Speciale Covid-19 annulatieregeling voor boekingen met afreis in 2022: indien jouw reis wordt geannuleerd omdat er reisbeperkingen zijn of er in België of het land van bestemming een samenscholingsverbod geldt, storten we de reissom 100% terug - met uitzondering van een administratieve kost van 60€. Jullie kunnen dus zonder zorgen inschrijven, zelfs al is de situatie momenteel nog onzeker. Bij annulatie door de deelnemer blijven de gebruikelijke annulatievoorwaarden van kracht.


Overzicht per land voor de bestemmingen van Into the Arctic:

  • Finland: De grenzen zijn gesloten voor Belgische toeristen. Finland gaat vanaf 1 juli normaal mee met het Europese vaccinatiepaspoort, waarbij een dubbele vaccinatie of een negatieve PCR-test volstaat om het land binnen te mogen. Mogelijks volgen er nog uitzonderingen voor landen met hoge besmettingscijfers.
  • Zweden: De grenzen zijn open voor Belgische toeristen, mits een negatief testresultaat kan worden voorgelegd. Finland gaat vanaf 1 juli normaal mee met het Europese vaccinatiepaspoort, waarbij een dubbele vaccinatie of een negatieve PCR-test volstaat om het land binnen te mogen.
  • Noorwegen: De grenzen zijn gesloten voor Belgische toeristen. Er is voorlopig geen datum voor heropening gecommuniceerd.
  • Groenland: De grenzen zijn geopend, maar onder strenge voorwaarden. Wie volledig gevaccineerd is kan het land binnen, met een verplichte test bij aankomst. Niet-volledig gevaccineerden moeten na aankomst 7 dagen in quarantaine. Er is voorlopig geen datum voor verdere versoepelingen gecommuniceerd. Groenland gaat wellicht niet mee met het Europese vaccinatiepaspoort.
  • Ijsland: Volledig gevaccineerden is een test voor vertrek + een test bij aankomst in Ijsland verplicht. Verder zijn er geen beperkingen. Voor niet-volledig gevaccineerden is een quarantaine van 5 dagen bij aankomst momenteel nog verplicht. Een finale strategie voor de zomermaanden wordt rond 15 juni gecommuniceerd.

Wat betekent dit concreet voor jullie?

We proberen als organisatie pragmatisch en maatschappelijk verantwoord te handelen. We zullen de reis daarom enkel laten doorgaan indien de veiligheid en kwaliteit tijdens de expeditie 100% wordt gewaarborgd, en er geen moeilijkheden optreden in verband met quarantaines bij terugkeer naar België. Daarom zal je expeditie enkel plaatsvinden indien het land van bestemming in code groen of oranje staat; en er uiteraard omgekeerd ook geen ontwrichtende reisbeperkingen van de lokale overheid gelden voor Belgische reizigers.

  • Zomerexpedities 2021 (Groenland, Lapland, Ijsland): Alle expedities zijn intussen volzet. Vanwege de lappendeken aan inreisbeperkingen in de noordelijke landen is het voorlopig nog onduidelijk welke expedities al dan niet kunnen doorgaan. Indien de oorspronkelijk geplande expeditie niet mogelijk blijkt, wordt in overleg met de deelnemers een alternatief in Zweden (Sarek Nationaal Park) uitgewerkt. Deelname aan dit alternatief is vrijblijvend. We staan uitgebreid in contact met de deelnemers van onze zomerexpedities met regelmatige updates over de situatie.
  • Winterexpedities 2022: Ons winteraanbod wordt gelanceerd vanaf 1 mei. Vanaf het najaar zal het overgrote deel van de bevolking een vaccinatie hebben ontvangen. We gaan er dan ook van uit dat we onze expedities komende winter op een normale manier kunnen organiseren.
  • Op alle reizen bieden we onze bijzondere Covid-19 annulatieregeling aan - Into the Arctic draagt het volledige financiële risico bij een mogelijke annulatie. Voor inschrijvingen voor de winterexpedities in 2022 rekenen we bij een eventuele annulatie vanwege reisbeperkingen een kleine administratieve kost aan van 60€.

Door de afslanking van de luchtvaartmaatschappijen (SAS, Finnair, Air Greenland) bestaat de kans dat er de komende maanden nog verschuivingen komen in de vluchtschema's. We worden helaas ook geconfronteerd met faillissementen van lokale partners. Het is mogelijk dat we daardoor in de komende maanden nog kleine wijzigingen moeten aanbrengen in de logboeken van onze expedities. De kwaliteit van het aanbod staat daarbij niet ter discussie. Indien het reisschema toch structurele veranderingen ondergaat, zal de deelnemer steeds de keuze krijgen tussen een refund of het herbevestigen van de boeking.

Wat indien jouw reis wordt geannuleerd?

Indien jouw expeditie wordt geannuleerd op basis van bovenstaande criteria, betaalt Into the Arctic gewoon de volledige reissom binnen de 7 dagen terug. Dat is met inbegrip van eventuele verzekeringspremies. We werken sinds september 2020 niet meer met vouchersystemen.

Voor de zomerexpedities van 2021 worden in dit geval geen administratieve kosten aangerekend. Indien er annulaties zouden volgen in de winter van 2022 zullen we een beperkte administratieve kost van 60€ aanrekenen. Onze leveranciers werken inmiddels ook met steeds striktere annuleringsvoorwaarden.

Ook voor wie z'n geannuleerde reis geheel of gedeeltelijk betaalde met een Into the Arctic voucher uitgegeven in de periode maart - augustus, ontvangt een 100% refund.

Wat indien ik gevaccineerd wordt tijdens de reisperiode?

Momenteel worden volop vaccinatieuitnodigingen verstuurd, met data die impliceren dat een tweede prik tijdens de reisperiode zou kunnen vallen. We vragen hier om jullie eerste prik zodanig in te plannen dat de tweede vaccinatie buiten de reisperiode valt. In de praktijk heb je voor de eerste prik enkele weken speling; waardoor dat dit voor iedereen mogelijk moet zijn. Mocht het toch niet lukken om de tweede vaccinatie op een geschikte datum in te plannen, dan voorziet de overheid nog een 'herkansing' in september.

Eventuele annulaties in verband met vaccinatiedata zullen we dan ook behandelen volgens de algemene reis- en annulatievoorwaarden. Dat betekent dat er, afhankelijk van het tijdstip, een annulatiekost zal worden aangerekend. Annulatieverzekeringen komen ook niet tussen in verband met annulaties vanwege vaccinatiedata.


Werking Into the Arctic

De reissector wordt uiteraard zeer zwaar getroffen door deze lange, uitzonderlijke periode. Ook voor ons zijn het moeilijke tijden. Sinds half maart 2020 zijn enkel onze "Into the Arctic clan" dagexcursies met de packraft kunnen doorgaan. Heel veel zaken hebben we niet in de hand, de voortdurende onzekerheid maakt het vaak moeilijk om beslissingen te nemen in verband met de expedities.

Into the Arctic bestaat uit twee werkende vennoten, zonder personeelsbestand. Dat geeft ons ruimte om onze kosten momenteel tot een absoluut minimum te herleiden. We hebben al ons materiaal in eigen beheer, en hebben geen enkele lopende lening. Die comfortabele positie laat ons toe om deze storm indien nodig nog tot in 2022 te doorstaan, zonder intussen compromissen te moeten maken op vlak van klantenservice.

We begrijpen dat dit voor jullie als reizigers een extreem onzekere situatie is – en bedanken jullie alvast nog eens voor jullie begrip en geduld. We proberen te handelen uit buikgevoel om elk dossier 100% correct op te volgen en intussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Het is hartverwarmend om zonder enige uitzondering positieve reacties te hebben ontvangen op onze strategie en communicatie. Hopelijk geeft dat iedereen een goed gevoel om na deze noodgedwongen onderbreking samen weer geweldige expedities te beleven.

We staan uiteraard steeds ter beschikking voor verdere toelichting.

Willem & Brent

039s