Covid-19 update

Laatste update: 08/09/2020

De heropflakkering van het Covid-19 virus in grote delen van Europa treft ook de reissector en ons aanbod. We dienen als organisatie zowel rekening te houden met de geldende richtlijnen in België, in het land van bestemming, en eventuele onderlinge reisbeperkingen. We stellen jullie veiligheid uiteraard centraal en zullen bij twijfel de afreis annuleren. Hieronder kan je de meest recente informatie terugvinden - en we geven meteen ook een korte blik achter de schermen.

Speciale Covid-19 annulatieregeling voor alle nieuwe boekingen: indien jouw reis wordt geannuleerd omdat er reisbeperkingen zijn of er in België of het land van bestemming een samenscholingsverbod geldt , storten we de reissom terug. Jullie kunnen dus zonder zorgen inschrijven, zelfs al is de situatie momenteel nog onzeker. Bij annulatie door de deelnemer blijven de gebruikelijke annulatievoorwaarden van kracht.


Overzicht per land voor de bestemmingen van Into the Arctic:

  • Finland: De grenzen zijn sinds 05/08/2020 opnieuw gesloten voor Belgische toeristen, na de overschrijding van de gehanteerde drempelwaarde van 20 besmettingen per 100000 inwoners over een periode van 14 dagen.
  • Zweden: Er zijn momenteel geen reisbeperkingen van kracht.
  • Noorwegen: De grenzen zijn sinds 31/07/2020 opnieuw gesloten voor Belgische toeristen, na de overschrijding van de gehanteerde drempelwaarde van 20 besmettingen per 100000 inwoners over een periode van 14 dagen.
  • Groenland: De grenzen zijn sinds 31/07/2020 opnieuw gesloten voor Belgische toeristen, na de overschrijding van de gehanteerde drempelwaarde van 20 besmettingen per 100000 inwoners over een periode van 14 dagen.
  • Ijsland: Sinds 19/08/2020 is een quarantaine van 5 dagen verplicht. Na die 5 dagen wordt een test afgenomen - indien die negatief is mag je het land binnen zonder verdere beperkingen.


Wat betekent dit concreet voor jullie?

  • Winterexpedities 2021 (Lapland, Ijsland, Spitsbergen): We gaan er momenteel van uit dat de expedities kunnen doorgaan zoals gepland. Snelle Covid-tests (eventueel op de luchthaven) worden in de komende maanden wellicht op veel plaatsen geïmplenteerd om grensverkeer mogelijk te maken. De expedities staan online en de inschrijvingen zijn geopend. Op deze reizen bieden we onze bijzondere Covid-19 annulatieregeling aan.
  • Zomerexpedities 2021 (Groenland, Lapland, Ijsland): We gaan er van uit dat deze expedities kunnen doorgaan zoals gepland. De inschrijvingen worden in september stapsgewijs geopend. Op deze reizen bieden we onze bijzondere Covid-19 annulatieregeling aan.

Door de afslanking van de luchtvaartmaatschappijen (SAS, Finnair, Air Greenland) bestaat de kans dat er de komende maanden nog verschuivingen komen in de vluchtschema's. We worden helaas ook geconfronteerd met de eerste faillissementen van lokale partners. Het is mogelijk dat we daardoor in de komende maanden nog kleine wijzigingen moeten aanbrengen in de logboeken van onze expedities. De kwaliteit van het aanbod staat daarbij niet ter discussie.


Werking Into the Arctic

De reissector wordt uiteraard zeer zwaar getroffen door deze lange, uitzonderlijke periode. Ook voor ons zijn het moeilijke tijden. Sinds half maart zijn enkel onze "Into the Arctic clan" dagexcursies met de packraft kunnen doorgaan. Heel veel zaken hebben we niet in de hand, de voortdurende onzekerheid maakt het vaak moeilijk om beslissingen te nemen in verband met de expedities.

Into the Arctic bestaat uit twee werkende vennoten, zonder personeelsbestand. Dat geeft ons ruimte om onze kosten momenteel tot een absoluut minimum te herleiden. We hebben al ons materiaal in eigen beheer, en hebben geen enkele lopende lening. Die comfortabele positie laat ons toe om deze storm nog een hele tijd te doorstaan en intussen geen compromissen te moeten maken naar onze klanten.


Slotwoord

We begrijpen dat dit voor jullie als reizigers een extreem onzekere situatie is – en bedanken jullie alvast nog eens voor jullie begrip en geduld. Ondanks het hoofdzakelijk slechte nieuws dat we de voorbije maanden hebben moeten brengen, zijn de reacties - hoewel er uiteraard vaak ontgoocheling is - unaniem positief. We proberen te handelen uit buikgevoel om elk dossier 100% correct op te volgen en intussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Hopelijk geeft dat iedereen een goed gevoel om na deze noodgedwongen onderbreking samen weer geweldige expedities te beleven.

We staan uiteraard steeds ter beschikking voor verdere toelichting.

Willem & Brent