Betaal- en reisvoorwaarden

Inspiratie voor jouw volgende expeditie naar het Noorden.

Betaalvoorwaarden

Betaling enkel per overschrijving of contant tot en met € 3.000 maximaal per persoon of per bestelbon.

We aanvaarden geen betaling via Mastercard, VISA, ...

Voorschot bedraagt 40% van de reissom, te voldoen 5 dagen na reservatie.

Saldo is te voldoen zes weken voor afreis.

Reisvoorwaarden Into the Arctic

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan Into the Arctic.

Bijzondere reisvoorwaarden Into the Arctic

Inschrijving en Betaling

Uw inschrijving gebeurt door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon OF betaling van een voorschot. Het totale voorschot bedraagt 40% van de reissom of is minimaal gelijk aan de prijs van de in de reis opgenomen vliegtuigtickets. Vliegtuigtickets (indien geboekt via Into the Arctic) dienen volledig te worden betaald bij boeking. Het voorschot dient binnen de 5 dagen na inschrijving betaald te zijn. Verder zal het saldo uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum dienen betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen.

Bij inschrijving minder dan 6 weken voor afreis kan er - in functie van de prijzen van de luchtvaartmaatschappijen - een supplement op de prijs van het vliegticket worden aangerekend.

Bij niet– of laattijdige betaling behoudt Into the Arctic zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

Annulering

Indien je je reis wenst te annuleren zal je Into the Arctic zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven moeten informeren. Bij annulatie door de reiziger worden volgende kosten aangerekend:

  • tot 90 dagen voor vertrek: het betaalde voorschot
  • van 89 tot 45 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  • minder dan 45 dagen voor vertrek of bij no-show: 100% van de reissom

Ferrytickets, vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100% indien de tickets uitgeschreven zijn. Excursies, toegangstickets van musea, trein- en bustickets steeds 100% annuleringskosten.

Waarborgen

1. Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Into the Arctic door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus 2. Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en van de reisorganisator gedekt door een wettelijke borgtocht (besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.